چرا باید پیشرفت فردی رو جدی بگیرین؟ “ پیشرفت ی فردی یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنین تا هر چیزی …

چرا با اینکه ورزش می کنین عضله سازی اتفاق نمی افتد؟ “ ۱. انجام بیش ازحد تمرینات هوازی انجام منظم …

چرا از کار خود نفرت دارین؟ “ علل فرسودگی شغلی در چیه؟ چرا بعد از یه مدت عشق و علاقه …