بررسی سوالات هندسه کنکور ریاضی

 

سوالات هندسه کنکور حاوی هیچ چیز بی نهایت بزرگی نیست. تمام اشیاء آن را می توان روی یک کاغذ معمولی رسم کرد. وقتی ریاضیدانان مدرن به یک خط مراجعه می کنند ، غالباً یک خط بی نهایت گسترده را در ذهن دارند ، اما ما هرگز به این مفهوم احتیاج نداریم. در عوض ، ما با بخش خط کار خواهیم کرد: خطوط مستقیم و محدود که نقاط انتهایی آنها به وضوح در سوالات هندسه کنکور قابل مشاهده است. به عنوان مثال ، در این تصویر می توان تصور کرد که خط نقطه ای برای همیشه در حال حرکت است (یا هرقدر که دوست داریم ، در هر حال) و بخش خط قرمز فقط یک بخش محدود از آن است: اگر دوست دارید یک بخش خط طول یا فضای یک بعدی است ، اگرچه ما هرگز طول را با هیچ واحد عددی استاندارد مانند سانتی متر یا اینچ اندازه نمی گیریم. اقلیدس به ما اجازه می دهد تا یک بخش خط را تولید کنیم ، به این معنی که می توان آن را با بستن خط در امتداد آن و طولانی تر ساختن آن در همان جهت گسترش داد.

به طور رسمی ما نیازی به انجام این کار را در هنگام پاسخ دادن به سوالات هندسه کنکور خیلی اوقات نداریم ، اما ممکن است این روش را پیدا کنید که در وسط ساخت و ساز وقتی فهمید که یک خط خط کوتاه تر از آنچه دوست دارید باشد. این خوب است زیرا بخش خط واقعاً بخشی از یک خط بی نهایت طولانی است ، و ما فقط تصمیم داریم بخشی بزرگتر از گذشته را بسازیم. اولین ساخت و ساز ما مشکل را حل می کند: با توجه به یک بخش خط ، آن را کپی کنید و سپس یک دایره با شعاع به طول همان قطعه خط بسازید. ممکن است به شما یک نفر داده شود تا با معلم خود کار کنید یا می توانید هر خطی را که دوست دارید بکشید. برای این ساخت و ساز اول و بسیاری دیگر ، محدودیتی در نحوه شروع کار وجود ندارد. کلمه ما داده شده اغلب یک نقطه شروع دلخواه را نشان می دهد. بنابراین ، از این پس وقتی می گوییم یک بخش خط مشخص منظور ما یک بخش خط در صفحه است. خوب است که خودتان آنرا ترسیم کنید.

این مطلب را هم بخوانید :  خواندنی ترین تجربیات پشت کنکوری ها

اما ممکن است یک معلم ، یک سؤال از سوالات هندسه کنکور یا محدودیت های عملی یک مشکل در زندگی واقعی به شما داده شود. حال وظیفه این است که دایره ای بکشید که شعاع آن در همان طول قرار داشته باشد. طراحی دایره ها هدف از قطب نما است. برخی از دانشجویان ممکن است نیاز به تعاریف زیر داشته باشند: یک دایره مجموعه ای از نقاط است که با هم فاصله دارند تا از یک نقطه خاص ، مرکز ، که در دایره نیست. شعاع دایره فاصله از مرکز تا هر نقطه روی دایره است. با استفاده از این تعاریف ، دشوار نیست بدانید که چگونه یک قطب نما دایره می کند. ابتدا شعاعی را با قرار دادن پاهای قطب نما در فاصله مشخصی انتخاب می کنیم – و برای تکرار مجدد ، “فاصله مشخص” فقط به معنای کیفی است که چقدر از هم فاصله دارند ، مستقل از هر سیستم اندازه گیری. سپس با چسباندن سنبله قطب نما به کاغذ ، مرکزی را برای حلقه خود ثابت می کنیم. این نقطه ثابت می ماند در حالی که نوک نقاشی را می چرخیم – در انتهای پای دیگر – در اطراف آن نقطه ثابت. ما می توانیم این اقدامات را به ترتیب دیگری نیز انجام دهیم: سنبله را بچسبانید ، سپس شعاع را تنظیم کنید.