تحقیق درمورد افراد مبتلا

ه سرطان می توان از این روش، برای حفظ باروری در افراد بزرگسال (۴)، افراد مبتلا به بیماری های سیستمیک و بیماری های خونی (۵)، گنادکتومی ها (۶)، سندرم کلاین فلتر (۷)، کریپتورکیدیسم (۸) و غیره استفاده کرد. از دیگر مزایای این روش حفظ منابع ژنتیکی حیوانات در معرض خطر انقراض است.
۱-۲-انجماد
انجماد تکنیکی است که به بررسی

دیدگاهتان را بنویسید