تحقیق رایگان درباره توسعه کارآفرینی

سنگر توسعه کارآفرینی و فنّاوری به دفاع از ارزشهای انقلاب و توسعه اقتصادی کشور همت گمارند.(خامنه ای، 1380 ) در این نسل حضور بخشهای تخصص یتر شامل بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج متخصصین و صاحبان اندیشه و هنر در عرصه فرهنگی و تولید علم ، یکی از ضروری ترین موضوعاتی است که امروز می تواند خلأ مباحث نظری و نقصان را در فنّاوری ودانش تجربی برطرف کند . بیانات رهبر انقلاب درخصوص نهضت تولید نرم افزار علمی – دینی، مسئولیتی بزرگ بر دوش همه دست اندرکاران حوزه علم و دین بود. با این حال، این مسئولیت ب رای بسیجیان حوزه و دانشگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر بسیجیان فرهنگی است که در عرصه علم و هنر بر تلاش خود بیفزایند و در بسیج توان علمی کشور برای ایجاد جنبش نرم افزاری تلاش کنند. مقام معظم رهبری مسئله تولید علم و توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور را در تمام زمینه ها مطرح فرمودند و بسیج و بسیجیان را به عنوان سردمداران این نهضت در پیشبرد این اهداف مسئول می دانند. ایشان با انتقاد از برخورد منفعل با نظریه های غربی در مورد مفاهیم و مبانی » : اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی خاطر نشان فرمودند اساسی علوم انسانی در اسلام وجود دارد و استادان متعهد دانشگاهها و علمای حوزه ها می توانند با نظریه پردازی و نوآوری علمی در این عرصه ها به حرکت عمومی در کشور در این راستا، فرهنگ و تفّکر بسیجی حداقل در سطح توسعه، کلان و خرد .« کمک کنند در عرصه اقتصاد قابل بررسی است. بسیج پس از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) و در پرتو انوار نورانی اسلام، حرکت خویش را در راستای حفظ و حراست از انقلاب و کشورآغاز کرد . این نهاد در راستای ایجاد فضای مناسب برای فعالیت این قشر از بسیجیان متخصص ، باید با یک برنامه منظم و پویا ، افراد متعه د و کار امد کشور و نظام را شناسایی و ساماندهی کند . به منظور ایجاد جاذب ه لازم برای به هم پیوستن نیروهای متخصصی که بتوان با ایجاد بستری لازم از توان آنها در مسیر پیشرفت کشور و تمدن پویای اسلامی استفاده نمود . بسیج اهداف خود را در قالب تشکّل مهندسین بسیجی ، توسع ه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ترویج تفکّ ر بسیجی در عموم فعالیتهای مهندسی ، حفظ و بهر ه برداری از تجربیات مهندسی دفاع مقدس ، مشارکت در رشد و ارتقای توان و مهندسی طرحهای توسعه و عمران کشور ، مشارکت فعال در تشک لهای فنی و مهندسی کشور ، ارا ئه خدمات علمی و فرهنگی و مشاوره حرفه ای به اعضا ، بهره گیری از توان مهندس ان بسیجی در حوادث غیر مترقب بیان کرده است . این سازمان با ایجاد مدیریتهای منابع انسانی، آموزش و پژوهش، فرهنگی و پرورشی، خدمات مهندسی و صنفی ، تعریف هدفمندی را برای دستیابی به اهداف هفت گانه مذکور به وجود آورده است . همچنین با ایجادگروه های تخصصی عمران، صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات ، زمینه های دستیابی مهندسین بسیجی را به اهداف علمیگروه های فنی – تخصصی ایجاد کرده است . شایسته است که هم ه عناصر متعهد در رشته های مختلف مهندسی به ویژه آنها که اندوخت ه گرانبهای سال دفاع مقدس را دارند گرد هم آیند و با تشکل و اتفاق و سازمان دادن سرمایه های علمی، فکری، تخصصی، تجربی، مادی و … در سازمان بسیج مهندسین حضور منسجم یافته و همسویی این ذخیره های گران سنگ را در مسیر رشد انقلاب اسلامی ممکن سازند( میگون پوری،محمدرضا، میگون پوری،الهه،1389،ص85).
2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال
در حال حاضر شکاف عظیم و روزافزون میان عرضه و تقاضای نیروی کار، علاوه بر پیچیده تر نمودن معضلات اقتصادی، باعث ایجاد تعارضات اجتماعی و سیاسی در کشور گردیده است و بحران هایی را پیش روی نظام جمهوری اسلامی قرار خواهد داد، که تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و توسعه کشور است. بنابراین برای تعدیل مشکلات اقتصادی و رسیدن به اهداف اشتغال پایدار در سند چشم انداز ضروری است که همه ارکان نظام جمهوری اسلامی و آحاد جامعه اسلامی با مد نظر قرار دادن فرمایشات رهبری انقلاب، خود را در راه رسیدن به این امر متعهد دانسته و از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری ننمایند. بسیج نیز به عنوان یک نهاد مردمی اسلامی که داعیه دار تبعیت محض از فرامین ولی فقیه جامعه اسلامی است، یکی از ارگانهایی است که هم با توجه به فلسفه وجودی آن و هم با توجه به گستردگی طیفهای مردمی در برگیرنده و هم گستردگی جغرافیایی سازمان خود، می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در این زمینه ایفا نماید. از این رو ورود بسیج به حوزه اقتصادی جهت تعدیل معضلات مربوط به اشتغال و بیکاری ضرورتی روزافزون دارد.
بسیجیان جان بر کف ایران، با وجود فقدان امکانات و تجهیزات کافی و تفوق قدرت های زورمدار برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی، بی وقفه علیه نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های حاکم بر جهان مبارزه نمودند و به وسیله انتشار فرهنگی مبانی اسلام، اعتراض خود را از وضع موجود به گوش جهانیان رسانده ان
د، تا جایی که در رده بندی های جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور معترض قلمداد می کنند(سریع القلم،1387).
بی شک هر کشوری تجهیزات و نیروهای برتر خود را به عنوان عقبه استراتژیکی برای شرایط بحران در نظر می گیرد که بالاترین آن سلاح های کشتار جمعی است. در کشور جمهوری اسلامی ایران عقبه استراتژیک آن عبارت است از عناصر مؤمن و فداکار به نام بسیجی که حماسه ساز قرن بیستم است.
حضرت امام خمینی (ره) با پیروی از مکتب سید الشهدا (ع) و با همت ملت ایران به احیای سیرهی رسول الله (ص) و اصلاح امور امت و تحکیم پایه های حکومت اسلامی پرداخت و نهادهای پرثمری را یکی پس از دیگری در جامعه‌ی اسلامی ایران بنیاد نهاد. بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جملهی همین نهادهاست .
نهاد پربرکت بسیج در پنجم آذر ماه 1359 ه.ش به فرمان حضرت امام خمینی (ره) بنیان نهاده شد. به اقتضای گسترش و انسجام بیشتر سازمان، این ارتش بیست میلیونی در سال 1368 با نام نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نیروهای پنجگانهی سپاه مورد تأیید مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
در اصل 151 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره شده است:«به حکم آیهی “واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم” (سوره انفال ، آیه 60) دولت موظف است برای همهی افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه‌ی افراد توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند» بدین ترتیب در زمان حال و آینده، گسترش بسیج و ایجاد آمادگی در توده های مردم به منظور حضانت و صیانت از جمهوری اسلامی ایران مواجه با هیچگونه خلاء قانونی از سوی قانونگذاران و کارگزاران نظام نخواهد شد. علاوه بر آن، آموزه های الهی که اساس تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر آن مبتنی است؛ حفظ آمادگی در برابر دشمن را در هر زمان و مکان برای اهل ایمان (بسیجیان) توصیه نموده است. قرآن کریم می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! آمادگی خود را در برابر دشمن حفظ کنید و در دسته های متعدد، یا به صورت دستهی واحد، طبق شرایط هر زمان و هر مکان به سوی دشمن حرکت نمایید» (سوره نسا، آیه 71)
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص فرموده اند:«قضیهی بسیج، همان مسئله ای است که در صدر اسلام بوده. وقتی جنگ می شد، طوایف مختلف می آمدند و به جنگ می رفتند. این مسألهی جدیدی نیست و در اسلام سابقه داشته است» (امام خمینی،1380)
بنابراین سازمانها،و مراکز فرهنگی- آموزشی همچون بسیج از دو طریق به گونه ای کارآمد در بازسازی و توسعه موفقیت آمیز اقتصادی در بسیاری از جوامع توسعه یافته مشارکت می کنند: اول،تربیت نیروی انسانی با کیفیت از نظر علمی و فنی و به تعدادلازم؛دوم،ایجاد محیط و شرایط تحقیق و توسعه که پیشرفت پایداری را در توسعه صنعتی امکان پذیر می سازد(سینگ ،1996). با توجه به اینکه ، هنوز مدل ثابت و مناسبی به سازمان کارآفرینی ارائه نشده و از الگوی خاصی دنباله روی ندارد این مدل می تواند ،طرح اولیه جهت اقدامات بعدی باشد لذا لزوم توجه به کارآفرینی در این تحقیق با مطرح کردن این بحث مورد بررسی قرار می گیرد.
بسیج به لحاظ مأموریت هایی که برای آن تعریف شده است در تمامی صحنه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و… انقلاب حضور فعال دارد و بسیاری از گره ها و مشکلات را به دست توانای خود می گشاید. برخی از این مأموریت ها در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به شرح زیر است:
1ـ دفاع از انقلاب و ارزش های الهی:«امروز ما موظف به دفاع از ارزش های الهی که در این نظام اسلامی مجسم است ، هستیم. دفاع از استقلال این کشور اسلامی، دفاع از تمامیت ارضی آن است»
2ـ دفاع از نظام اسلامی: «نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلف به نیروهای بسیج متکی است» (سخنرانی امام امت در سالروز تشکیل بسیج 04/09/1360).
3ـ ایستادگی در برابر دشمن:«آماده بودن برای فداکاری در راه خدا و جلوگیری از کفر و هجوم بیگانگان ضروری است» (امام خمینی،1380)
4ـ سازندگی کشور: «همه نیروهای بسیجی ما باید در سازندگی روستاها، کشاورزی، راه ها، صنایع و در خدمت آبادانی کشور بکار گرفته شوند»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنا به تعریف مقام معظم رهبری از بسیجی، هر مسلمان مؤمنی که اهل تلاش برای اسلام باشد یک بسیجی مخلص قلمداد می شود و برای دفاع از اسلام و مسلمین هیچ مانعی نمی تواند سد راهش شود. این ویژگی‌های قانون‌مند و مشروع نوعی بازدارندگی در دشمنان ایجاد می نماید.
به جرأت می توان گفت در هیچ یک از جنگ های تاریخ بشری چنین نیرویی با چنین وسعت و توان آن هم منبعث از آرمان‌های دینی و عقیدتی برای دفاع از یک سرزمین، متشکل و منسجم نشده است. تنها و تنها در طول حیات انقلاب اسلامی بوده که این نیروی عظیم با رسالتی عظیم تر پا به عرصه ظهور نهاده و در تمامی جوانب از جمله بازدارندگی و مقابله با تهدیدات سخت افزاری (رزمی)، سازندگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وارد شده و به بهترین نحو رسالت خود را به انجام رسانده است.
یکی از بارزترین این کارکردها، کارکرد رزمی در عرصه بازدارندگی و مقابله با تهدیدات سخت افزاری است و بسیج توانست با بهره گیری از تجربیات ارزشمند دفاع مقدس نقش بازدارندگی و مقابله با تهدیدات خود را به بهترین نحو ایفا کند. امروز تحقق دفاع همه جانبه و تنها راه مقابله و مقاومت در برابر تهدیدات دشمن، تقویت، توسعه و گسترش بسیج کارآفرینی و اشتغال است تا ضمن رسیدن به شکوفایی اقتصادی ، جوانان از تیر رس اهداف خصمانه و شوم بیگانگان که مهمترین آن ناشی از بیکاری و عدم اشتغال جوانان بسیجی است دور بمانند. چرا که حضرت امام (ره)، معتقد بود: « اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شود چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید.»
امروزه در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشاء تحولات بزرگی در زمینه صنعتی، تولید و خدماتی شده‌اند و از آنان نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می‌شود، چرخ‌های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی‌آید. اگر روزی بسیجیان ما قهرمانان عرصه های جبهه و جنگ علیه کفر بودند هم اکنون می تواندد قهرمانان عرصه سازندگی ، اشتغال و کارآفرینی باشند.
بسیج با ثبت نام از افراد داوطلب و علاقمند، آنها را برای شرکت در فعالیتهای سازندگی سازماندهی کرده و توان آنان را در جهت سازندگی کشور هدایت می کند.

برخی از هدفهای بسیج در عرصه سازندگی عبارتست از:
1- آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با زمینه های اشتغال.
2- غنی ساختن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان.
3- کمک به افراد و اقشار نیازمند بخصوص ساکنین مناطق محروم و روستاها از طریق شرکت در فعالیتهای عمرانی مربوط به آنان.
از جمله عرصه های حضور بسیجیان در سازندگی کشور می توان به مشارکت آنان در فعالیتهای مربوطه به عمران ( نظیر خانه سازی، مدرسه سازی در روستاها، راهسازی، سد سازی، لوله کشی آب، برق کشی و …) فعالیتهای درختکاری، لایروبی، واکسیناسیون دام و طیور و جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اشاره نمود.
دلایل توجه بسیج به کارآفرینی شامل موارد زیر می‌گردد:
بسیج در همه عرصه های تولید و گسترش علم و تکنولوژی همچون مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آزمایشگاها و بیمارستان‌ها و رسانه‌ها، نفوذ داشته و این نخستین مزیت و توان بالقوه بسیج در امر ایجاد توانمندی نیروی انسانی مبتنی بر رویکردهای داوطلبانه است. علاوه بر آن بسیج می‌تواند فعالیت‌های گسترده تر در جذب نیروهای متخصص، کارآفرین و توانمند در کنار تعهد آنها در این مجامع داشته باشد. بسیج باید بتواند با فراهم کردن محیطی آماده ضمن جذب اطمینان برای کارآفرینان و متخصصان حوزه‌های مختلف، امکانات و شرایطی را که آنها برای کارآفرینی و استفاده از فرصت‌های اشتغال نیاز دارند را مهیا نماید. باید گفت علاوه بر تلاش آحاد بسیجیان در این عرصه، تشکیلات بسیج نیز با تشکیل خوشه‌ها و پارک‌های کارآفرینی و نوآوری و ایجاد هسته‌های پژوهشی برای دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و معلمین و اساتید و … و تشویق و حمایت از آنان، می‌تواند زمینه تلاش موثر بسیجیان در کارآفرینی و اشتغال را فراهم کند.
1- بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم: اعتقاد بر آن است که انسان با دانش، مهارت و نگرش کارآفرینی زندگی بهتری خواهد داشت.
2- عدالت اجتماعی: در طول تاریخ، تبعیض باعث فقر بخشهایی از جوامع شده است. برای جبران این عقب ماندگی راهبرد توسعه کارآفرینی ابزار خوبی است. توسعه کارآفرینی به توزیع درآمدها در جوامع کمک می‌کند و نابرابریها را کاهش می‌دهد.
3- مسئولیت اجتماعی: اعضای جامعه برای ایفای درست مسئولیت‌های اجتماعی خود به قابلیت کارآفرینی نیاز دارند.
4- توسعه ظرفیت تولید جامعه: کارآفرینان بسیجی با ایجاد کسب و کارهای جدید با نوآوری در توسعه کسب و کارهای موجود و نوآوری به توسعه ظرفیت تولید جامعه کمک می‌کنند و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را به ارمغان می‌آورند.
5- حل مشکلات جامعه: بسیجیان کارآفرین با نوآوری و تلاش موثر، مسایل و مشکلات اجتماعی را حل می‌کنند(طاهری،1391،ص66).
2-2-3-کارکردهای بسیج:
می توان از متن اندیشه حضرت امام خمینی (ره) کارکردهای زیر را برای تاسیس بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران ، برشماری کرد:
-معرفی و ترویج اسلام
-دفاع از اسلام و آمادگی فداکاری در راه آن
-زنده نگه داشتن شعائر دینی
-دفاع از هویت اسلامی ملت ایران
-دفاع از کشور و منافع ملی
-دفاع از شهرها و مرزها(همکاری)
-همکاری اطلاعاتی بادستگاه های مسئول
-دفاع از اصول نه شرقی- نه غربی
-دفاع از نوامیس مسلمین
-دفاع از حیثیت ملت ایران
-کمک به دولت اسلامی
-مشارکت در محرومیت زدایی و سازندگی
-مشارکت در امور عام المنفعه و ملی.
2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی :
با توجه به ویژگی

دیدگاهتان را بنویسید