توسعه اقتصادی

پساندازهای خانوار برای تأمین مالی طرحهای بزرگ سرمایهگذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیکناپذیر نظام مالی است، امکانپذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور داراییهای مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمیآمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایهگذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )
اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهمترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک میباشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن داراییهای یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف میشود و در عوض وجوه توسط سرمایهگذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در میآورند، تامین میشود. (Frank J, 2008)

1-2- بیان مسأله

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ میدهد و این حوادث زیانهای مادی شدیدی را به اموال و داراییهای مردم وارد میکند. همچنین این حوادث همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و عده کثیری از مردم منطقه را به کام مرگ میکشاند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آنها در سالهای اخیر است. در کشور ما نیز این روند صعودی خسارتها تا حدی مشاهده میشود. هم به لحاظ تعداد و هم حجم خسارت روند افزایشی را تجربه میکند. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387)
با افزایش حجم خسارتها شرکتهای بیمهای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نمودهاند با زیانهای شدید مواجه خواهند شد. میزان زیانهای بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارتهای وارده بر شرکتهای بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکتهای بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکتهای بیمه با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. از آن جمله میتوان به ورشکستگی شرکتهای بیمه پس از گردباد معروف کاترینا در فلوریدای امریکا اشاره نمود. (Re, 2008)
شرکتهای بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش میگیرند تا از این بحرانها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسکها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکتهای بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیرهسازی محدودی دارند. (سید احمد میرمطهری، , 1380) افزایش سرسامآور ارزش داراییهای بیمه شده در مناطق حادثه خیز باعث میشود که شرکتهای بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند. (Malcolm P Wattman, 2007) از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریمهای مالی و بینالمللی روبهرو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیتبیمه های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه میشود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا میرود.
1-3- ضرورت و کاربرد تحقیق
یکی از نهادهای مهم در بازار مالی، “بیمه” است. این نهاد به مردم کمک میکند تا ریسک خطراتی که در زندگی با آن مواجهند، کاهش یابد. از طرفی شرکتهای بیمه، بر حسب بیمههایی که برای بیمهگذاران صادر میکنند، با ریسکهای متفاوتی مواجه هستند. بنابراین، این شرکتها به دنبال راهکارهایی هستند تا ریسک خود را انتقال دهند. (Barrieu, P. Albertini, L, 2009)
در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمهای (ILS) معروفند. ILS در سه شکل اوراق تضمین زیان صنعت (ILW)، اوراق سایدکار (Sidecar) و اوراق بلایای طبیعی (Cat Bond) وجود دارند. (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008)
اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمیشود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی میشود. همچنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایهگذار فراهم میکند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. این عمل برای بیمهگران اتکایی امکانپذیر نیست. بازارهای سرمایه بسیار بزرگتر از بازار بیمه اتکایی میباشند و نوسانات روزانه بزرگتری نسبت به بزرگترین فاجعه متصور را تجربه میکنند.
این ابزارها چهار کارکرد عمده دارند:
ریسک را از شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی به سرمایهگذاران بازار سرمایه انتقال میدهند.
نوعی تامین مالی شرکتهای بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها میباشند.
بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد؛ در نتیجه ابزار بسیار مناسبی برای متنوعسازی پرتفوی سرمایهگذاران بازار سرمایه است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عنوان مهمترین عامل میتوان گفت توسعه اوراق بهادار بیمه اتکایی باعث عدم وابستگی کشور به شرکتهای بیمه اتکایی غربی و نیز جلوگیری از خروج سالانه میلیونها دلار ارز از کشور میگردد.
هدف اساسی این پژوهش طراحی نوعی نهاد مالی است که متناسب با بازار باشد. کاربرد این نهاد به منظور انتقال ریسک صنعت بیمه خواهد بود.
1-4- فرضیات تحقیق
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی میشود.
صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور میشود.
1-5- روش انجام پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی است. زیرا پس از انجام آن برای سیاستگذاران و مسوولین اجرایی مشخص میشود که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیشتر و بهتر از مزایای این نهاد به منظور جلب مشارکت مردم در سرمایهگذاری و به تبع آن بهرهبرداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیتهای پژوهشی، استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ساختاریافته به منظور جمعآوری اطلاعات و از تکنیک دلفی برای جمعآوری دادهها و از تکنیک تم به منظور تجزیه و تحلیل آنها استفاده خواهد شد. لازم به یادآوری است این پژوهش از منظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بنابراین انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر است تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.
انجام مطالعات کتابخانهای
انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.
تنظیم پرسشنامه مقدماتی
بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)
ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیاتها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول
آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)
ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا هیات ها
تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تاحصول پایداری در پاسخ‌های در یافتی ادامه می‌یابد)
تحلیل نتایج
1-6- جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری شامل گروههایی است که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. بنابراینگروه های زیر بدین منظور پیشنهاد میگردد:
شرکتهای بیمه بازرگانی
شرکتهای بیمه اتکایی
شرکتهای تامین سرمایه
کانون نهادهای مالی و اعضای آن
کانون کارگزاران و اعضای آن
1-7- ساختارکلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیقارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیهها مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین میشود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهشهایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیهها و متغیرهای تحقیق تشریح میگردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون سؤالاتارائه میگردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقهبندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدلهای آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیههاارائه میشود.
در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان میشود و نتیجهگیری و بررسی تطبیقی یافتهها آورده خواهد شد. در پایان این بخش محدودیتهای تحقیق، پیشنهادها وزمینه های تحقیقات آتیارائه میشود. پیوستهای تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست است.
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
جذبسرمایه های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن در مسیر فعالیتهای تولیدی و صنعتی لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در همین راستا بازارهای مالی در دو شکل بازار پول و بازار سرمایه بوجود آمدهاند، که بازار پول تأمینکننده اعتبارات کوتاهمدت و بازار سرمایه تأمینکننده اعتبارات بلندمدت میباشد. در این میان امروزه نقش بورس اوراق بهادار از چنان اهمیتی برخوردار گردیده، که گفته میشود توسعه یک کشور با رونق بورس اوراق بهادار و تعداد سهامداران آن رابطه مستقیم دارد. بیشکارائه اطلاعات مفید و معیارهای صحیح به سرمایهگذاران در بورس، بهطوری که مبنای منطقی برای تصمیمگیری صحیح آنان فراهم سازد، میتواند از یک سو با حفظ استمرار حضور سرمایهگذاران در بورس به واسطه حفظ منافع و جلوگیری از زیان دیدن آنان، موجب رونق بیشتر بورس گردد و از سوی دیگر، با ایجاد زمینهای برای تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی به طرحهای سودآورتر، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
مؤسسات مالی با هدفهایارائه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت میپردازند. در واقع انواع خدمات مالی قابلارائه توسط مؤسسات مالی، طیف گستردهای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش میدهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطههای مالی و مؤسسات تخصصی دستهبندی میشوند. در گروه واسطههای مالی میتوان از بانکهای تجاری، اتحادیههای پولی، بانکها و مؤسسات پسانداز، شرکتهای بیمه عمر و اموال، صندوقهای بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای رهنی از آن جملهاند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و … را به انواع مختلف داراییهای مالی عهدهدار هستند. ایفای این نقش علاوه بر اینکه داراییهای موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری میبخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکانپذیر میسازد.
همچنین بازار مالی، بازاری است که داراییهای مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد میشوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقهمند به سرمایهگذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایهکنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک میگویند. بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین میکند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین میشود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد ساز و کار تسهیل داد و ستد است که به آن نقدشوندگی میگویند.
از سوی دیگر وجود نهاد های مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه میآورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروههای مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میکند.
بر این اساس با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق سعی شده است که ضمن تشریح تعاریف، مفاهیم، نظریهها و تحقیقات انجام شده درباره بازارهای سرمایه، صندوقهای مشترک سرمایهگذاری وبیمه های اتکایی، نحوه ایجاد یک صندوق مشترک سرمایهگذاری بیمهای مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
2-2- مبانی نظری
با توجه به روند افزایشی تعداد و شدت حوادث در سطح جهان و همزمان با نیاز به پوشش بیمهای این حوادث و تحمل زیانهای شدید در این صنعت برای پوشش بیمهای تمام این حوادث نوآوریهایی انجام شده است. از جمله اوراق بهادارسازی ریسکهای بیمهای که ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه را فراهم مینماید. باید توجه داشت که شرکتهای بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره سرمایه محدودی دارند و با افزایش ارزش داراییهای بیمه شده، شرکتهای بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام ریسک را ندارند. بر اساس توضیحات مطرح شده ابتدا کلیات بیمه و بیمه اتکایی توضیح داده شده، در ادامه به معرفی ابزارها و نهادهای مالی که قابلیت کاربرد در این زمینه را دارند تشریح میگردند. (آیت کریمی, 1380)
2-2-1- نقش و فایده بیمه
دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایهگذاری ایجاد محیط امن برای فعالیتهای اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تأمینهای لازم برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادیکارخانه ها و بنگاههای اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آنها در صورت وقوع آتشسوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاریهای بینالمللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسکهای بزرگ و فاجعهآمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمهاند.
امروز پس از گذشت سالها از عمر فعالیتهای بیمهای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, 1380)
2-2-2- بیمه
همارد در سال 2000 کتاب نظریه و علم دربیمه های غیر دریایی درباره بیمه تعریفی به شرح زیر دارد:
“بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف که بیمهگذار نامیده میشود تعهدی از طرف دیگر که بیمهگر نامیده میشود، بدست آورد مبنی بر اینکه جبران خسارت وارده بر او و یا شخص ثابت دیگری را به عهده گیرد. مبلغی که بیمهگذار در مقابل این خدمت میپرداز، حق بیمه نام دارد. بیمهگر مجموعهای از ریسکها را میپذیرد و بر اساس قوانین آماری خسارتهای وارده به بیمهگذاران را میپردازد.”
بعضی معتقدند بیمه از کلمه “بیما” از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) میدانند و چنین استدلال میکنند که اولین بار روسها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمهای شدند.
برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی میدانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، میگویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمعآوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها.
قانون بیمه ایرا

دیدگاهتان را بنویسید