خرید پایان نامه مدیریت : کیفیت زندگی کاری

هفتم را آزادی کارکنان درپرسه زدن درمحل کار و صحبت کردن با همکاران می‌داند منتهی به شرط آن که به کار آن‌ها و دیگران لطمه نزند. (اعتباریان، 1387)

2-1-12- اهداف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری:
اگر چه در مباحث مطرح شده درباره کیفیت زندگی کاری و برنامه‌ها وفعالیت های مرتبط با آن به‌طور مشخص مطلبی تحت عنوان هدف کمتر ذکر شده است، ولی از بررسی محتوای تعاریف، عنوان وشرح برنامه‌ها می‌توان گفت که هدف برنامه‌های مرتبط با بهبود کیفیت زندگی کاری، بهبود کیفیت خدمات ویا محصولات از طریق بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و درگیر ساختن ومشارکت آنان در ارتباط با کار، شرایط کارو محیط کارشان است.
-یکی از صاحب نظران، هدف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری را تغییرجوکاری می‌داند، بطوری که کارکنان بتوانند سهم بیشتری درموفقیت وعملکرد سازمان داشته باشند و متقابلاً منافع بیشتری از سازمان عایدآنها شود (زیلاجی،1990).
-درمنبعی دیگر گفته شده است که کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک هدف عبارت است از: بهبود عملکرد سازمان از طریق ایجاد مشاغل ومحیط کاری چالش انگیزتر، رضایت بخش ترواثربخش تر برای کارکنان درکلیه سطوح سازمانی (مولان،1996).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به اعتقاد دولان وشولر هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری ایجاد احساس مسئولیت درکارکنان، افزایش احساس رضایت مندی وخشنودی شغلی درآنان، ایجاد زمینه دخالت و مشارکتشان در امور وتصمیمات سازمانی، بخصوص تصمیمات مؤثر درشغل و محیط کار آن‌ها، ایجاد احترام واعتماد متقابل بین کارکنان ومدیریت درجهت بهبود عملکرد سازمانی است.

ایوان سویچ وماته سون (2002) هدف برنامه بهبود کیفیت زندگی کاری را افزایش اعتماد، تعهد ورضایت کارکنان و حل مشکلات کار ومحیط کار وسازمان به کمک آن‌ها ودرنتیجه افزایش اثر بخشی سازمان می‌داند.

طرح بهبود کیفیت زندگی کاری، که برای کارکنان وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا درسال 1996 درجهت بالا بردن روحیه وتعهد کارکنان آغاز شده است وتاکنون ادامه دارد وسال به سال گسترده تر می‌شود، سه هدف عمده زیر را شامل می‌شود:
افزایش رضایت کارکنان
تقویت وافزایش یادگیری آنان درمحل کار
مدیریت بهتر تغییرات وتحولات جاری
اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه‌های مختلف به شرح زیر نیز مطرح شده است:

2-1-12-1- اهداف ازدیدگاه حرفه گرایی: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارت است از برقراری دموکراسی صنعتی ومشارکت فزاینده کارکنان در تصمیم گیری‌های سازمان با رعایت روابط وملاحظات انسانی است.

2-1-12-2- اهداف ازدیدگاه مدیریت: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری ارتقاء بهره وری از طریق ورودی‌های انسانی سازمان همراه با بهبودی ورودی‌های سرمایه ای وفنی است.

2-1-12-3- اهداف ازنگاه کارکنان: هدف برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری فراهم آوردن موجباتی است که کارکنان هرچه بیشتر نیاز مهم شخصی خود را آ ز طریق تجربیاتشان درسازمان برآورده سازند.

2-1-12-4- اهداف ازدیدگاه اتحادیه کارگری: هدف از برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری تحصیل سهم عادلانه ومناسب از درآمدها و منابع سازمان برای کارکنان وهمچنین تأمین شرایط کاری انسانی تر وسالم تراست.
هدف از بهبود کیفیت زندگی کاری به‌عنوان یک فلسفه، ایجاد روابط مناسب ومعقول و انسانی بین کارکنان، مشاغل ووظایف آن‌ها و شرایط ومحیط کاری آن‌هاست (دویودی،1997)
فلسفه ای که مشروعیت اتحادیه‌های کارگری را می‌پذیرد، به گسترش روابط همکارانه با آن باور دارد وآن را ارزشمند ومفید می‌داند. باور دارد که در ارتباط با تصمیماتی که درسطوح مختلف سازمان اتخاذ می‌شود، هریک از کارمندان حق وتوانایی آن را دارد که مشارکتی هوشمندانه ومفید داشته باشد ودروندادی ارزشمند ارائه دهد (وایدیاناتم،1993)
فلسفه ای که کارکنان را نعمت وموهبتی می‌داند که بایستی استعدادهای نهفته آنهاآزاد شود وپرورش یابد. آن‌ها را برخوردار از دانش ومهارت وتعهد لازم جهت حل مسائل سازمانی ومایل به تلاش و مشارکت دراین زمینه بداند، نه این که آن‌ها راصرفا بخشی از هزینه تولید تلقی کندکه بایستی مورد کنترل وصرفه جویی قرارگیرند. (مولان،1996)
کیفیت زندگی کاری درحقیقت یعنی کیفیت روابط بین کارکنان وتمامی عوامل متشکله کار و محیط کار است وهدف ازآن ایجاد شرایطی درسازما ن است که:
یادگیری وبالندگی افراد را ارتقاء بخشد وتوسعه دهد.
موجباتی را فراهم آورد که افراد برآنچه که انجام می‌دهند وچگونگی انجام آن کنترل وتاثیر داشته باشند.
مشاغل سازمانی را آن چنان طراحی کند که برای افراد با معنا وموجب رضایت شخصی و وسیله کسب پاداش‌هایی باشدکه ازنظرآنها ارزشمند ومناسب تلقی شود. (سلمانی، 1384)

دیدگاهتان را بنویسید