دانلود تحقیق با موضوع تلقین‌های، می‌دهد،، خلق،، یاحافظه

تعریف می‌نماید: هیپنوتیزم یک بازگشت پایه‌ای به اعمال اولیه مغز است. مارتین اورن در سال ۱۹۷۲ می‌گوید: هیپنوتیزم حالتی است که ذر آن شخص قادر است به تلقین‌های مناسب از راه تغییر ادراک، حافظه یا خلق، واکنش نشان می‌دهد، به اعتقاد وی ادراک یاحافظه فرد تحت تأثیر تلقین‌های مناسب می‌توانند تغییر یابند.
آنچه از تعاریف فوق بر می‌آید این

دیدگاهتان را بنویسید