دانلود تحقیق با موضوع ندارند،، ، اراده‌ای،

است که هیپنوتیزم یک حالت هوشیاری تغییر شکل یافته است که در آن سوژه در هوشیاری کامل همانند بیداری قرار دارد و نه خواب که اراده‌ای بر اعمال خود ندارند، بلکه در حالتی بین این دو قرار دارد، یعنی ضمن این که در یک وضعیت شبه خواب قرار دارد ولی از طریق تلقین هیپنوتیزم کننده قادر است به تلقینات او عمل نماید. در واقع هیپنوتیزم شونده از نظر

دیدگاهتان را بنویسید