پایان نامه ارشد رایگان درمورد مناطق روستایی

فرآبند خشک کردن بشمار می آیند (صالحی زاده و همکاران، ۱۳۹۰).
۱- ۳- ۱- ۱- مشکلات روش خشک کردن سنتی
مشکلات روش خشک کردن سنتی شامل افت کمی، رشد میکروارگانیسمها و ایجاد فساد، حمله حشرات، پرندگان و جوندگان، بارش ناگهانی باران، شرایط جوی نامطلوب و … است که موجب افت کمی و یفی در محصول می شود. در بسیاری از مناطق روستایی کشورهای در حال

دیدگاهتان را بنویسید