پایان نامه با موضوع استراتژی، طرفدار، ،

طرفدار استراتژی صادرات هستند زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداختهای کشور کمک می کند .
صادر کردن کالا استراتژی مناسبی برای ورود به بازار است زیرا دارای ریسک کمتری بوده و انعطاف بیشتری دارد. شرکت ممکن است ظرفیت کافی برای تولید صادراتی داشته باشد و یا اقدام به احداث کارخانه در خارج از کشور نماید.

دیدگاهتان را بنویسید