پایان نامه با موضوع بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی، کودکان پیش دبستانی، اختلال نقص توجه

به تعیین ارتباط بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بر احتمال ابتلا به اختلال بیش فعالی در آینده نپرداخته است.
از این رو تصمیم گرفته شد تا مطالعه ای با حذف متغیرهای واسطه گر و مداخله گر احتمالی طراحی گردد تا ارتباط بین سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان با بروز اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان پیش دبستانی بررسی

دیدگاهتان را بنویسید