پایان نامه با کلمات کلیدی کاربردپذیری

مقدمه
۱-۱- تاریخچه تعامل انسان با کامپیوتر:
تحقیقات در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر باعث ایجاد تغییرات اساسی در دنیای کامپیوتر شده است. تعامل انسان با کامپیوتر مطالعه و تحقیق در زمینه کاربردپذیری۱ است و بیشتر در مورد درک و تولید نرم‌افزارها و دیگر تکنولوژی‌هایی است که افراد از آنها استفاده می‌کنند. در طول دو دهه گذشته تعامل

دیدگاهتان را بنویسید