پایان نامه با کلید واژگان سودآوری

سودآوری در صادرات کالاها و خدمات است . معمولاً دولت ها ، طرفدار استراتژی صادرات هستند زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداختهای کشور کمک می کند .
صادر کردن کالا استراتژی مناسبی برای ورود به بازار است زیرا دارای ریسک کمتری بوده و انعطاف بیشتری دارد. شرکت ممکن است ظرفیت کافی برای تولید صادراتی

دیدگاهتان را بنویسید