پایان نامه با کلید واژگان مزیت نسبی

۱۳۸۹)
ب) صادرات مستقیم ( direct export )

سنتی ترین راه ورود به بازار بین المللی ، صادر کردن کالا است . در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و بااین عمل از تخصصی شدن امور سود برده اند. تمرکز بر مزیت نسبی کشور ها در تولید و مبادله کالاها ناشی از همین

دیدگاهتان را بنویسید