پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

درون فیبر توخالی و تعادل سریع بین آنالیت‌ها در فاز آلی و آبی باعث کاهش میزان تبخیر حلال آلی می‌شود. سیستم دینامیک نسبت به حالت استاتیک دارای حساسیت بیشتری است، اما به دلیل عدم تکرارپذیری در کشیدن و فشار دادن پیستون میکروسرنگ، تکرارپذیری روش دینامیک به خوبی استاتیک نیست. البته اخیراً با اتوماسیون سیستم کشیدن و فشار دادن پیستون

دیدگاهتان را بنویسید