خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : بیولوژی طرح واره های ناسازگار اولیه

این دیدگاه، براساس پژوهشهای انجام شده درحوزۀ هیجان وبیولوژی مغز( لدو[1] ، 1996) مطرح شده است. همچنین برفرضیه هایی تاکید می کنیم که راجع به سازوکارهای احتمالی شکل گیری و تغییر طرح واره مطرح شده اند. هنوز پژوهشی انجام نشده است که صحت وسقم این فرضیه ها را آزمون کند. پژوهشهای اخیربه این نکته اشاره […]

دانلود پایان نامه خود گردانی و عملکرد مختل

خود گردانی یعنی توانایی فرد برای جداشدن از خانواده و عملکرد مستقل . این توانایی در مقایسه با افراد هم سن وسال و سنجیده می شود . بیمارانی که طرح واره هایشان در این حوزه قرار دارد ، از خودشان و محیط اطرافشان ، انتظاراتی دارند که در توانایی آنها برای تفکیک خود از نماد […]

پایان نامه کيفيت زندگي

اشاره به کيفيت زندگي به دوران ارسطو در 385 سال قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد، وي در آثار كلاسيك خود خصوصاً نيكوماخوس از رابطه بين كيفيت زندگي و شادي سخن مي گويد. در آن دوران ارسطو  «زندگي خوب» يا «خوب انجام دادن کارها» را به معني شاد بودن در نظر گرفته است. اما […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه اثرگذاری TMS

پژوهشها در زمینه اثرگذاری TMS به طور کلی بر روی افراد سالم و افراد دچار اختلالات صورت گرفته است. در پژوهش هایی که بر روی افراد دچار اختلال صورت گرفته است، عمده ی پژوهش ها به اختلال وسواسی ـ اجباری و سپس اختلال استرس پس از ضربه پرداخته اند و در خصوص اختلال پانیک و […]

درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی

    درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی (کریس-کریستوف، کونولی، آزاریان و شاپل، 1996؛ کریس- کریستوف، کونولی، گیبونز و کریس – کریستوف، 2004) درمانی مؤثر، مختصر، کانونی و بین فردی برای اختلال اضطراب فراگیر می باشد. این روش بر پایه ی یک پارادایم نظری ـ رویکرد روانپویشی ارتباطی ـ قرار دارد. این رویکرد تا حد زیادی […]

پایان نامه با موضوع مدل مبتنی بر پذیرش[1] (AB)

رومر[2] و اورسیلو[3] (2002؛ رومر و همکاران، 2005) مدل مبتنی بر پذیرش را مطرح کردند. این مدل فهم جدیدی از نحوه شکل گیری و تداوم اختلال اضطراب فراگیر را با ایجاد ارتباط بین سایر مدل های نظری عنوان شده در این زمینه فراهم کرده است. در این مدل تمرکز اصلی بر روی الگوهای پذیرش و […]

پایان نامه درمان روانپویشی حمایتی ـ بیانی

ز[1] (EDM) از پیشینه ی مربوط به نظریه ی هیجان و تنظیم حالتهای هیجانی (گروس[2]،1998؛ مایر سالووی[3] و همکاران،2003) نشأت گرفته است. این مدل همچنین به مفهوم سازی لینهان[4] (1993؛ به نقل از بهار و همکاران،2009) درباره کاستی های هیجانی در اختلال شخصیت مرزی شباهت دارد. این مدل بیان می کند که نارسایی تنظیم هیجان […]

مدل اجتناب شناختی نگرانی:

مدل اجتناب شناختی نگرانی (بورکویچ و همکاران،2004) براساس نظریه ی دو مرحله ای ماورر (1947) برای ترس و همچنین مدل پردازش هیجانی فوآ و کوزاک[1] (1986؛به نقل از بهار و همکاران،2009) طراحی شده است. این مدل اظهار می کند که نگرانی یک فعالیت کلامی زبانی است که از تصورات واضح ذهنی و فعالیت جسمانی و […]

دانلود پایان نامه مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن

مدل های پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن، حاکی از شبکه ای از مناطق مغزی مرتبط با هم شامل آمیگدال، هیپوکامپ، تالاموس و کورتکس پری فرونتال[1] (PFC) می باشد (لدوکس[2] و 2-4 مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن   همکاران، 1990؛ دیویس[3]، 1992). در این شبکه، آمیگدال به عنوان ساختار کلیدی […]

پایان نامه اختلال اضطراب فراگیر

 اختلال اضطراب فراگیر یکی از مهم ترین اختلالات مورد توجه سازمان جهانی بهداشت[1] است. اگرچه اضطراب به عنوا ن یک علامت تشخیصی روانپزشکی قدمتی دیرینه دارد، اما اصطلاح اختلال اضطراب فراگیر، اولین بار به عنوان یک معیار تشخیصی در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-III، انجمن روانپزشکی آمریکا، 1980) و در سال […]