اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی- قسمت 6

عملکردی زناشویی می تونه عمیق و طولانی باشه. همسران بیماران افسرده ممکنه واسه سالا با ناتوانی زندگی کنن و یا …

اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود مشکلات روانشناختی- قسمت 3

ص پریشونی زناشوییه، بیان کننده اینه که رضایت زناشویی به آسونی قابل رسیدن نیس( روسن کراندول ، مایرز ، هاتی …