خرید تاریخچه گروه درمانی

در دهه بعدی یعنی از ۱۹۱۹ به بعد دوران لازل[۳] از راه و روش گروهی به خاطر درمان افراد اسکیزوفرنیک و دو قطبی در بیمارستان الیزابت شهر واشنگتن استفاده کرد. اون از مفاهیم روانکاوانه در درمان بهره می جست و به فکر بود اگه بیماران دریابند که علایمشان فهم پذیره اون نشونه ها شایدً فروکاهش یافت (ملکی،۱۳۹۱).

مک دوگال[۴] روانشناس امریکایی، در دهه سوم قرن ۲۰ به زندگی ذهنی جمعی علاقمندی نشون داد و به فکر بود در گروه های بزرگ، کارکرد اعضا به سطوح اولیه تر نزول می کنه، اما اون میان گروه های منظم و بدون سازمان تفاوت قائل بود. گروه های منظم ظرفیت واسه کار دارن و مانند گروه های سازمان نایافته تحت سلطه زندگی تکانه ای خودشون قرار نمی گیرن . این تفاوت مورد قبول و نظرورزی متفکران بعدی قرار گرفت و این سوال دنبال می شد که زندگی گروهی، خطرناکه یا نوید بخش. تعیین و تعریف فروید از نقش مثل سازی و همدلی درباره ایجاد تغییر، در دیدگاه گروه درمانی، بسیار موثر بود (هافتن، کرک، سالکووسکیس و کلارک[۵]،۲۰۰۷، ترجمه قاسم زاده،۱۳۹۲).

تریگنت بارو[۶] واسه اولین بار گروه های تجربه ای رو با دانشجویان، بیماران و همکاران درست کرد. بنا به نظر اون در گروه درمانی فرآیندی به راه میفته. که به واسطه اون اعضا از تصاویر و ماسکای روزمره خود آزاد می شن. بارو اولین نظریه پردازیه که از اصطلاح «گروه مثل یه کل» استفاده کرد. یعنی اولین شخصیه که پدیدارهای گروهی اون طرف رفتارها و واکنشای هرعضو خاص رو تشخیص داد (ملکی،۱۳۹۱).

دانشجو

در دوره گسترش پس از جنگ، گروه درمانی رشد و گسترش یافت آدمایی که در این بخش نقش داشتن عبارتنداز: بیون[۷] نظریه پرداز بریتانیایی که زندگی ناهشیار گروه رو از اون طرف لنز نظریه رابطه موضوعی. ملانی کلاین بررسی کرد. فرضیه پایه مبنی بر اینه که الگو یا فرهنگای گروه. مثل یه کل بر نیازای ناهشیارشان استواره. بیون به فکر بود که دکتر باید از دید تفسیری نه به افراد بلکه به پویاییای گروه مثل یه کل توجه کنه. لوین[۸] یه فرانظریه از زندگی گروهی ارائه داد. بقیه نظریه پردازان اشاره کرده بودن که کل زندگی گروهی، حاصل تجمع مشارکت کنندگان خاصه. موضع لوین این بود که گروه، ویژگیایی رو حائزه که بالاتر از ویژگیای هر فرده. اصطلاح پویاییای گروهی رو لوین اولین بار استفاده کرد. نهضت بهداشت روانی جامعه نگر در دهه ۶۰ میلادی بر استفاده وسیعتر گروه درمانی اثر گذاشت. در دهه ۶۰، پانصد مرکز بهداشت روانی شکل گرفت که به سرویس دهی بهداشتی می پرداختن. مدلای درمانای کوتاه مدت در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شکل گرفتن. عمومیت مداخلات شناختی- رفتاری زیاد شد. روند دیگه که شکل گرفت این بود که پزشکان مسئولیت پیدا کردن تا به درد بخور بودن خدمات درمانی شون رو نشون بدن. در نتیجه روش های آزمایش مداخلات درمانی دقیق تر شد. در ده های ۸۰ و ۹۰، دیگه کسی نمی پرسید گروه درمانی موثره بلکه می پرسیدن راه و روش x در مورد این مشکل در این چارچوب وقتی و در این موقعیت، موثره. رویکردهای شناختی– رفتاری، در بیشتر تحقیقات اعتبار وسیعتری نسبت به رویکردهای بین فردی نشون دادن. اقتباس و تاثیر پذیری دیدگاه ها از هم بیشتر شد. آموزش و تربیت، تمرکز بیشتر یافت و تاکید بر آموزش دائمی انجام شد به وجود حقوقی و اخلاق حرفه ای هم توجه بیشتر شد. دخالت در بحران به شکل گروهی هم شکل گرفت (هافتن، کرک، سالکووسکیس و کلارک،۲۰۰۷، ترجمه قاسم زاده،۱۳۹۲).

تعریف گروه درمانی

     گروه درمانی یه روش درمانیه که گروه کوچیکی از اعضا و یک یا چند دکتر دارای تخصص در گروه درمانی شامل می شه. گروه درمانی به خاطر ارتقای رشد روانی و کاهش مشکلات روانی صورت میگیره. این اهداف از راه کشف شناختی و عاطفی تعاملات میان اعضا و بین اعضا و دکتر بدست میاد. سه عامل در این تعریف حاضره:

مشکلات

۱- گروه درمانی به خاطر ارتقای رشد روانی و آرامش مشکلات روانشناختی طراحی می شه. این وجه گروه درمانی رو از گروه خودیاری و گروه حمایتی تفاوت میده. گروه درمانی به دنبال تغییر روانشناختیه در حالیکه گروه های خود کمک و حمایتی هدف محدودتر کمک کردن به اعضا جهت مقابله با مشکلات بلافصل شون رو دنبال می کنه. البته همه گروه ها در کم کردن رنج شریکند.

۲- هدف فوق از راه کاوشای شناختی و عاطفی تعاملات میان اعضا و میان اعضا و دکتر صورت میگیره. سخنرانی یه روانشناس درباره مشکلی و بعد اعلام نظر اعضا ممکنه درمانگرانه باشه اما گروه درمانی نیس. در گروه درمانی اعضا با هم و با دکتر تعامل برقرار می کنن یا از این فرصت بهره مند هستن و این تعامل کانون مطالعه قرار میگیره.

مشکلی

۳- گروه دکتر باید یه متخصص بهداشت روانی و ماهر در دخالت درمانی گروهی و فردی باشه. هرچند این درمان آثار مثبت به دنبال می آورد و موثره اما مانند بقیه وسایل قوی می تونه نتیجه های منفی روی بعضی مشارکت کنندگان بزاره. تو یه مطالعه که روی پزشکان تازه کار انجام شد، اثرات بد ۱۰ درصد گزارش شده. آشنایی عمیق با سایکو پاتولوژی و اثرات اون در گروه و آشنایی با روش دخالت مناسب، لازمه (بک،۲۰۰۶، ترجمه محمدی، قدیمی و جوشقانی،۱۳۹۱).

[۱]- Joseph Pratt

[۲]– Cody Marsh

[۳]- Edward  Lazell

 

[۴]- McDougall

[۵]- Haften & Cerc & Sacooscis & Celark

[۶]- Trigant Burrow

[۷]- bion

[۸]- lewin