آپاندیس و علایم آن را بشناسید | التهاب زائده آپاندیس | عود آپاندیس | بیماری

: آپاندیس و علایم اونو بشناسین | التهاب زائده آپاندیس | برگشت آپاندیس <> : آپاندیس آپاندیسیت همون التهاب و ورم ناحیه کوچیک آپاندیس در انتهای کلون بالاروی رودهه که…

ادامه خواندن
بستن منو