منابع مقالات علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک …

جدول فوق نسبت فراوانی و درصد دو متغیر سابقه کار و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش را نشان می‎دهد. افراد با تحصیلات زیر دیپلم در گروه افراد با سابقه کار ۱۶ تا ۲۰ سال و افراد با سابقه کار ۲۱ تا ۲۵ سال در مجموع ۷/۲ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و […]

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همکاران)۱- همکارانم مرا به استفاده از مهارت ها و دانش یادگرفته از طریق آموزش تشویق می نمایند.۲- رابطه تعاملی مناسب و مطلوبی بین من و همکارانم وجود دارد.۳- همکارانم نسبت به عملکردم احساس مسؤولیت می نمایند.سؤال های مربوطه شاخص دوم:(حمایت لفظی و […]

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۱- قبل از شرکت در دوره آموزشی از این که، چگونه دوره آموزشی می تواند به توسعه حرفه ای من کمک کند، اطلاع درستی داشتم.۲- قبل از شرکت در دوره آموزشی از نیازهای حرفه ای و شغلی ام اطلاع داشتم.۳-دوره آموزشی کاملاً در زمانی که من آمادگی داشتم تدارک دیده شد.سؤال های مربوطه شاخص دهم:(انگیزه […]

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

محیط حمایت همکارانحمایت سرپرستانآمادگی برای تغییرنتایج سازمانی عملکرد فردی یادگیری نتایجاعتبار محتواطرح انتقالاستعداد افراد برای انتقالفرصت استفادهتواناییکه شامل ۱۶ فاکتور در دو حوزه آموزشی است: آموزش خاص و آموزش عمومی. حوزه آموزش به طور خاص شامل آیتم های اندازه گیری کننده ۱۱ ساختار است. این ۱۱ ساختار عبارتند از: آمادگی یادگیرنده، انگیزه انتقال، نتایج فردی […]

علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۲-۶ ) الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانک رفاه کارگرانهمان طور که در بخش معرفی الگوهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی اشاره گردید برای ارزشیابی اثربخشی، الگوهای متعددی وجود دارد. این الگوها براساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند. این دیدگاه ها هر یک، جنبه های خاص از […]

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۵-۳کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱-۵-۴تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۵-۵مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱-۶-۱خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۶-۲ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۶-۳کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۶-۴تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………۱۷۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..۱۷۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………۱۸۲-۱-۱۳الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۲-۱-۱۶الگوی باتلر […]

پژوهش دانشگاهی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۵۰۰ متر مربع زیر ۲MW ۱۰۰۰ متر مربع ۲MW-5MW ۲۰۰۰متر مربع ۵MW-15MW متر مربع بالای ۱۵MW هزینه متغیر ۳۰ سالهزینه ثابتکل انرژی تولید شده در مدت ۳۰ سال۳-۷-۲ هزینه هاهزینه های ثابت شامل: هزینه احداث، هزینه سایت، هزینه شبکه اختصاصی برق، هزینه انشعاب گاز در صورت استفاده از سوخت گازو هزینه های متغییر شامل:هزینه سوخت،هزینه […]

تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه اردستان)- قسمت …

۳-۷-۱ آزمون tآزمون t ، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را در باره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی در باره جامعه بدست آورد. آزمون […]

منابع مقالات علمی : تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه اردستان)- قسمت ۱۶

پاراسورامان مجموع امتیازات را ۱۰۰ در نظر گرفت و برای هر یک از ابعاد پنج گانه وزنی را تعیین کرد و سپس ۲۲ عبارت دستگاه کیفیت را در مدل خود قرارداد. پاراسورامان تحقیقی را پیرامون کیفیت خدمات کارکنان کتابخانه‌های ثابت و سیار در انگلستان انجام داد. این کتابخانه‌ها به حدود ۸۰۰۰۰ نفر در یک منطقه […]

منابع مقالات علمی : تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات …

ماهیت خدماتارزیابی کیفیت خدمات با توجه به ویژگیهای خدمات برای دریافت کنندگان آن مشکل است. بدین دلیل، مشتریان با توجه به شواهد فیزیکی احاطه کننده خدمات و نیز رفتار و برخورد کارکنان( که دو عامل اساسی در ارزیابی خدمات به شمار میروند(، به ارزیابی کیفیت خدمات میپردازند.عوامل درون سازمانیسازمانها با فعالیت ترفیعی خود انتظارات و […]