بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۷

«از نظر روان شناختی، سوءاستفاده جنسی و تجاوز به عنف منشأ بسیاری از اختلالات روانی مانند فوییها، اضطراب و افسردگی میباشد».[۲۱]بلامبرگ پنهانترین نوع کودک آزاری

Read More

Share

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۲

۵ـ ما+ فعل ماضی+ حتی «فَما أنطَقَ مادِحَهُ حَتَّی أسکَتَهُ» (خطبه:۴۴)«هنوز ثناخوان به مداحی او برنخاسته بود که او را ساکت کرد»۶-«حتَّی الآن» و «إلی‌الآن»همواره:فعل

Read More

Share