پایان نامه کارشناسی ارشد : ویژگی های نوروشیمیایی (انتقال دهنده های عصبی):

انتقال دهنده های عصبی که بیشترین رابطه را با اختلال های اضطرابی دارند عبارتند از سروتونین، نوراپی نفرین و گاما آمنیوبوتریک اسید (گابا). سروتونین با خلق و رفتار حرکتی رابطه…

ادامه خواندن
  • 1
  • 2
بستن منو