آپومورفین | اطلاعات دارویی

آپومورفین موارد مصرف آپومورفین آپومرفین واسه تشخیص افتراقی سندرم پارکینسون ایدیوپاتیک استفاده می شه. هم اینکه واسه تشخیص جواب دهی سیستم دوپامینرژیک در شکلای جور واجور سندرم پارکینسون به کار…

ادامه خواندن
بستن منو