آپروتینین | اطلاعات دارویی

آپروتینین - APROTININ آپروتینین آپروتینین - APROTININ   نام فارسى آپروتینین   نام انگلیسى APROTININ   نام تجارى دارو Trasylol   گروه دارویى مهارکننده آنزیم هاى پروتئولیتیک (تریپسین، کموتریپسین کالیدوژناز)…

ادامه خواندن
بستن منو