در مورد : انواع پاداش

الف: پاداشهای خارجی عبارتند از پاداشهایی که از بیرون اداره شده و نتیجه های با ارزشی که از یه نفر به شخص دیگه معمولاً از یه سرپرست یا یه مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شه. مثالهای عادی این نوع پاداشها در محیط کار: اضافه حقوق، پیشرفت، مرخصی تشویقی، امتیازات، تعریف شفاهی و… است. […]

در مورد معیارهای پاداش

– عادلانه باشه. پرداخت جایزه به هر فرد باید به طور عادلانه و باتوجه به تلاشها و مهارتهای افراد انجام بشه؛ – جور واجور باشه. تکرار یه جایزه از خاصیت انگیزشی اون کم می کنه؛ – جایزه حتمی و قطعی باشه؛ – جایزه نباید حد زیاده روی و کوتاهی داشته باشه. بلکه با در نظر […]

در مورد تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

۲-     نگاه که وسیله و روشای مدیریت جبران خدمات رو نشون میده. ۳-     اهداف جبران خدمات یا عواقب خوب نظام پرداخت رسیدن به اهداف مناسب شامل تاثیر و تعادل رو نشون میده. این اهداف به طور بزرگی دیده می شن . تاثیر بر مبنای ویژگیای زیر تعریف می شه. ۱-     بهبود بهره وری ۲-     کنترل […]

تنظیم هیجانی

راهبردهای تنظیم هیجان شامل نه روش مقابله ای شناختی[۱] متفاوت، یعنی خود سرزنش گری، پذیرش و عینیت بخشی، نشخوار فکری، تمرکز دوباره مثبت، تمرکز دوباره روی برنامه ریزی، آزمایش دوباره مثبت، آسون کردن حادثه از راه کل نگری، فاجعه سازی، و سرزنش بقیه می شه (گارنفسکی[۲] و همکاران، ۲۰۰۲). آمستادتر[۳] (۲۰۰۸) بیان می داره که […]

روانشناسی در مورد اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی

براساس گفتۀ برزلین و همکاران (۲۰۰۲)، در درمانای شناختی رفتاری، تغییر در پردازشای توجه و حافظه که شامل سه روش هدف دار دوری از محرکای برانگیزانندۀ مصرف مواد[۱] (مانند افراد، جاها، وسایل)، روش های هدف دار رفتاری فعال[۲] ( مانند مهارتای ارتباطی، مهارت حل مسئله که منتهی به بالا رفتن اعتماد به نفس در موقعیتای […]

مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP)

این درمان طوری طراحی شده که مستقیماً خلق منفی، ولع مصرف، و نقش اونا در روند برگشت رو هدف بذاره. با اینکه مدت زمان زیادی از ایجاد این روش درمانی نمیگذره اما در عمل سودمندی و مفید بودن خود رو به اثبات رسونده. بوئن و همکاران (۲۰۰۹) می گن که یافته های تحقیقشان  مدارکی مربوط […]

ارشد : تاریخچۀ درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR)

۲-۲-۱۲  تاریخچۀ درمانای جور واجور در درمان اعتیاد ۲-۲-۱۲-۱  درمانای شناختی رفتاری منجمله ماتریکس در جواب به اندازه رو به گسترش سوء مصرف مواد، یه سری از درمانای متفاوت ایجاد شدن. زگیرسکا و همکاران (۲۰۰۹) می گن که واسه درمان سوء مصرف مواد در بین مداخلات رفتاری ، درمان شناختی رفتاری پشتیبانی قابل توجه ای […]

تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین تاریخچۀ مطالعه در بارۀ نشخوار فکری به نظریه پردازانی مانند آرون تی. بک[۱] (۱۹۲۱) برمیگرده، اون با مطالعه روی افراد دپرس به نقش مهم نشخوار […]

تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد

    ۲-۲-۱۶  تئوریا در مورد نشخوار فکری پایه های نظری واسه نشخوار فکری هم به آرون بک برمیگرده. اون تئوری «مدل شناختی آسیب پذیری به استرس در افسردگی»[۱۷] رو در سال ۱۹۶۷ ارائه داد و اضافه کرد که آدمایی که هم سبک شناختی منفی[۱۸] دارن و هم تمایل به نشخوار فکری روی این شناختای […]

انعطاف پذیری کنشی

تاب بیاری خصیصه ایه که به صورت به طور کامل طبیعی اتفاق می افته. تاب بیاری اشاره بر فرایندی پویا داره که آدما در زمان روبرو شدن با شرایط بد یا ضریهای روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشون میدن (لمی و غزل[۱]،۲۰۰۱). تاب بیاری آشکارا چیزی بیشتر از یه برآورده. ورنر و […]