بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد- قسمت ۶

اما این ابهام در کاربرد این‌دو واژه، پیامد های نامناسبی را به‌همراه خواهد داشت. نتیجه آن خواهد بود که مسائل مربوط به خط مشی، بی

Read More

Share

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان- قسمت ۸

کشور گیلان درصد استان به کشور جمعیت کل ۷۷۳۲۱۷۶۹ ۲۴۸۰۸۷۴ ۳٫۲ جمعیت شهری ۵۳۵۶۸۹۲۱ ۱۲۶۹۳۲۵ ۲٫۴ روستایی ۲۳۷۵۲۸۴۸ ۱۲۱۱۵۴۹ ۵٫۱   (منبع: سازمان مدیریت و

Read More

Share

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت 16

قیاسی، جلال‌الدین، تسبیب در قوانین کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390. قیاسی، جلال‌الدین؛ ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرت‌الله، مطالعه‌ی تطبیقی حقوق جزای عمومی، قم، پژوهشگاه

Read More

Share

اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

گروه آموزشی مشاورهپایان‌نامه کارشناسی ارشدرشته مشاوره خانوادهعنوان پایان‌نامه:اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان

Read More

Share