مانا پرداز : دنیای تکنولوژی

دانلود فایل های دانشگاهی - پژوهشی و علمی - تحقیقاتی

در مورد تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان

۲-     نگاه که وسیله و روشای مدیریت جبران خدمات رو نشون میده. ۳-     اهداف جبران خدمات یا عواقب خوب نظام پرداخت رسیدن به اهداف مناسب شامل تاثیر و تعادل رو نشون میده. این اهداف به طور بزرگی دیده می شن . تاثیر بر مبنای ویژگیای زیر تعریف می شه. ۱-     بهبود بهره وری ۲-     کنترل […]

تنظیم هیجانی

راهبردهای تنظیم هیجان شامل نه روش مقابله ای شناختی[۱] متفاوت، یعنی خود سرزنش گری، پذیرش و عینیت بخشی، نشخوار فکری، تمرکز دوباره مثبت، تمرکز دوباره روی برنامه ریزی، آزمایش دوباره مثبت، آسون کردن حادثه از راه کل نگری، فاجعه سازی، و سرزنش بقیه می شه (گارنفسکی[۲] و همکاران، ۲۰۰۲). آمستادتر[۳] (۲۰۰۸) بیان می داره که […]

روانشناسی در مورد اعتیاد و موج سوم رفتار درمانی

براساس گفتۀ برزلین و همکاران (۲۰۰۲)، در درمانای شناختی رفتاری، تغییر در پردازشای توجه و حافظه که شامل سه روش هدف دار دوری از محرکای برانگیزانندۀ مصرف مواد[۱] (مانند افراد، جاها، وسایل)، روش های هدف دار رفتاری فعال[۲] ( مانند مهارتای ارتباطی، مهارت حل مسئله که منتهی به بالا رفتن اعتماد به نفس در موقعیتای […]

مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP)

این درمان طوری طراحی شده که مستقیماً خلق منفی، ولع مصرف، و نقش اونا در روند برگشت رو هدف بذاره. با اینکه مدت زمان زیادی از ایجاد این روش درمانی نمیگذره اما در عمل سودمندی و مفید بودن خود رو به اثبات رسونده. بوئن و همکاران (۲۰۰۹) می گن که یافته های تحقیقشان  مدارکی مربوط […]

ارشد : تاریخچۀ درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» (MBSR)

۲-۲-۱۲  تاریخچۀ درمانای جور واجور در درمان اعتیاد ۲-۲-۱۲-۱  درمانای شناختی رفتاری منجمله ماتریکس در جواب به اندازه رو به گسترش سوء مصرف مواد، یه سری از درمانای متفاوت ایجاد شدن. زگیرسکا و همکاران (۲۰۰۹) می گن که واسه درمان سوء مصرف مواد در بین مداخلات رفتاری ، درمان شناختی رفتاری پشتیبانی قابل توجه ای […]

تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین تاریخچۀ مطالعه در بارۀ نشخوار فکری به نظریه پردازانی مانند آرون تی. بک[۱] (۱۹۲۱) برمیگرده، اون با مطالعه روی افراد دپرس به نقش مهم نشخوار […]

تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد

    ۲-۲-۱۶  تئوریا در مورد نشخوار فکری پایه های نظری واسه نشخوار فکری هم به آرون بک برمیگرده. اون تئوری «مدل شناختی آسیب پذیری به استرس در افسردگی»[۱۷] رو در سال ۱۹۶۷ ارائه داد و اضافه کرد که آدمایی که هم سبک شناختی منفی[۱۸] دارن و هم تمایل به نشخوار فکری روی این شناختای […]

انعطاف پذیری کنشی

تاب بیاری خصیصه ایه که به صورت به طور کامل طبیعی اتفاق می افته. تاب بیاری اشاره بر فرایندی پویا داره که آدما در زمان روبرو شدن با شرایط بد یا ضریهای روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشون میدن (لمی و غزل[۱]،۲۰۰۱). تاب بیاری آشکارا چیزی بیشتر از یه برآورده. ورنر و […]

تعاریف انعطاف پذیری کنشی

  واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین الف) عوامل کودکی، مانند اخلاق مثبت و توانش اجتماعی. ب) عوامل خانوادگی شامل والدین پشتیبانی کننده و تعیین قوانین به صورت همسان. ج) عوامل […]

دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

طبق این دیدگاه می توان گفت تاب بیاری، توانمندی فرد در ایجاد تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناکه. علاوه بر این، محققان می گن که تاب بیاری یه جور بازسازی خود با نتیجه های مثبت هیجانی، عاطفی و شناختیه (گارمزی، ۱۹۹۱؛ ماستن، ۲۰۰۱؛ راتر، ۱۹۹۹؛ لوتار، سیچتی و بکر، ۲۰۰۰، به نقل از سامانی، جوکار […]