دانلود پایان نامه مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن

مدل های پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن، حاکی از شبکه ای از مناطق مغزی مرتبط با هم شامل آمیگدال، هیپوکامپ، تالاموس و کورتکس پری فرونتال[1] (PFC) می باشد (لدوکس[2] و 2-4 مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن   همکاران، 1990؛ دیویس[3]، 1992). در این شبکه، آمیگدال به عنوان ساختار کلیدی […]

دانلود پایان نامه در مورد  ماهیت اختلال های اضطرابی:

در تمام اختلال های اضطرابی فرآیندهای مشترکی وجود دارد که دارای سه مؤلفه ی اساسی است: بیش برانگیختگی جسمانی[1]، اجتناب[2] و ادراک خطر[3] (واقعی یا خیالی). این سه مؤلفه به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند (دوزایس و وسترا[4]، 2006). بیش برانگیختگی جسمانی شامل حمله­های وحشت­زدگی می­شود و ممکن است به وسیله­ی محرک­های بیرونی […]