پایان نامه کارشناسی ارشد : ویژگی های نوروشیمیایی (انتقال دهنده های عصبی):

انتقال دهنده های عصبی که بیشترین رابطه را با اختلال های اضطرابی دارند عبارتند از سروتونین، نوراپی نفرین و گاما آمنیوبوتریک اسید (گابا). سروتونین با خلق و رفتار حرکتی رابطه دارد. تغییرات سروتونین در بسیاری از افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی، به ویژه اختلال اضطراب فراگیر و وسواس فکری ـ عملی مشاهده شده است. […]

دانلود پایان نامه در مورد  ماهیت اختلال های اضطرابی:

در تمام اختلال های اضطرابی فرآیندهای مشترکی وجود دارد که دارای سه مؤلفه ی اساسی است: بیش برانگیختگی جسمانی[1]، اجتناب[2] و ادراک خطر[3] (واقعی یا خیالی). این سه مؤلفه به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند (دوزایس و وسترا[4]، 2006). بیش برانگیختگی جسمانی شامل حمله­های وحشت­زدگی می­شود و ممکن است به وسیله­ی محرک­های بیرونی […]