فروش اینترنتی فایل پایان نامه اثرگذاری TMS

پژوهشها در زمینه اثرگذاری TMS به طور کلی بر روی افراد سالم و افراد دچار اختلالات صورت گرفته است. در پژوهش هایی که بر روی افراد دچار اختلال صورت گرفته است، عمده ی پژوهش ها به اختلال وسواسی ـ اجباری و سپس اختلال استرس پس از ضربه پرداخته اند و در خصوص اختلال پانیک و […]

دانلود پایان نامه مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن

مدل های پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن، حاکی از شبکه ای از مناطق مغزی مرتبط با هم شامل آمیگدال، هیپوکامپ، تالاموس و کورتکس پری فرونتال[1] (PFC) می باشد (لدوکس[2] و 2-4 مدلهای زیستی پردازش اضطراب و رفتارهای مربوط به آن   همکاران، 1990؛ دیویس[3]، 1992). در این شبکه، آمیگدال به عنوان ساختار کلیدی […]